Chuẩn Đề Phật Mẫu

Chuẩn Đề vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Ngài thường thuyết kinh Đà La Ni, nguyện cầu cho tất cả trong thế gian và xuất thế gian đều thành tựu những sự nghiệp tu tập. Vì tấm lòng từ bi vô hạn của ngài với quần sanh như mẹ thương yêu đám con khờ, … Continue reading Chuẩn Đề Phật Mẫu

Trăng non Chương Kết BẢN GIAO ƯỚC

Cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường- như thể cái thị trấn Fork nhỏ bé này chưa từng xuất hiện một thây ma biết thở là tôi- trong một khoảng thời gian ngắn, ngắn hơn cả mức tôi tưởng tượng nữa. Cái bệnh viện tỉnh lẻ lại háo hức xôn xao hẳn lên … Continue reading Trăng non Chương Kết BẢN GIAO ƯỚC

Trăng non Chương 23 Biểu quyết

Edward không vui, điều đó quá dễ dàng nhận ra trên gương mặt anh. Nhưng bỗng, không cần tranh luận thêm một lời nào nữa, anh bế thốc lấy tôi và nhẹ nhàng lao mình ra ngoài cửa sổ. Rồi anh đáp xuống đất nhẹ thênh, hệt như loài mèo, không hề có một chút … Continue reading Trăng non Chương 23 Biểu quyết