Dragon Quest – Dấu ấn rồng thiêng

Tên Truyện : Dấu ấn Rồng Thiêng Tên Khác : Dragon Quest: Dai no Daiboken / Dragon Quest: Dai’s Adventure / Dragon Quest: Dai’s Great Adventure / Dragon Quest: Great Adventure of Dai / Dragon Quest: The Adventure of Dai / La quete de Dai Tác Giả : SANJO KIRU Họa Sĩ : INADA KOJI Nguồn : http://nobita32.blogspot.com Thể loại: shounen, … Continue reading Dragon Quest – Dấu ấn rồng thiêng